«Қазақстан білім зерттеушілерінің әдеп кодексі», KERA Білім беру саласындағы зерттеушілердің қазақстандық қоғамы (KERA) Қазақстан білім зерттеушілерінің әдеп кодексін әзірлеп, көпшілік назарына ұсынып отыр. Кодекс Назарбаев Университеті Жоғары білім беру мектебімен...