Цифрлы білім беру ресурстары

NIS-Programme мен орта білім берудің жаңартылған мазмұны бағдарламаларына сәйкес оқыту мен оқыту процесін қолдау мақсатында Орталық оқу-әдістемелік кешендерді шығарумен қатар цифрлық білім беру ресурстарын (ЦББР) дамытып жатыр. Бұл бағытты Орталық 2018 жылдың сәуірінен бастап жүзеге асырып келеді, бұған дейін оны «Білім беру ресурстары орталығы» жеке мекемесі жүзеге асырған (қазір – «NIS Ақпараттық технологиялар және қызмет көрсету орталығы» ЖМ).

Әзірленген ЦББР мұғалімдерге педагогикалық іс-әрекеттің құралдарын жетілдіруге, оқытудың сапасы мен тиімділігін арттыруға көмектеседі. Оқу үрдісінде ЦББР қолдану мұғалімдерге оқытудың мазмұнын, әдістері мен формаларын сапалы түрде өзгертуге мүмкіндік береді.

Қағаз оқулықтардың барлық сипаттамаларына ие ЦББР, бірқатар оң айырмашылықтар мен артықшылықтарға ие. Атап айтқанда, компьютердің немесе мобильді құрылғының жадында сақтаудың ықшамдылығы, кез-келген уақытта өзгерістер мен толықтырулардың жедел енгізілуі, сондай-ақ электронды тасымалдаушылар арқылы таратудың ыңғайлылығы.

ЦББР ақпаратты ұсынудың әр түрлі әдістерін қолданады, бағдарламалық жасақтамаға мәтіндердің, жоғары сапалы графика мен анимациялардың қосымшасы бағдарламалық жасақтаманы ақпаратты бай және қабылдауға жеңіл етеді, сонымен қатар ақпаратты қабылдаудың әр түрлі арналарына әсер ету қабілетінің арқасында қуатты дидактикалық құралға айналдырады.

ЦББР қағаз оқулықтармен бірге пайдалану әлемдік ақпараттық-білім беру кеңістігінде еркін шарлауға, білімді өз бетінше алуға және оны практикада еркін қолдана алатын жеке тұлғаны қалыптастыруға мүмкіндік береді.

ЦББР веб-платформада жасалған. ЦББР Зияткерлік мектептерде де, жалпы білім беретін мектептерде де қолданыла алады.

ЦББР жазылу http://store.nis.edu.kz/ сайты арқылы қол жетімді.

«NIS AR» жобасы

«NIS AR» жобасы – толықтырылған шынайылық (Augmented Reality) технологиясын қолдана отырып, қағаз оқулықтарды цифрландыру. 2018 жылдан бастап жүзеге асырылуда.

Augmented Reality (AR) – бұл гаджеттерді (планшеттер немесе смартфондар) және оларға арналған бағдарламалық жасақтаманы (қосымшаны) қолдана отырып, нақты уақыт режимінде сандық мазмұнды шынайы әлемге шығару технологиясы. AR технологиясы Орталық дайындаған бастауыш сынып оқулықтарында практикалық қолдануды тапты. AR – бұл оқуды қызықты әрі тиімді ететін заманауи технология.

AR белсенді білім беру ортасын құруға, мотивацияны арттыруға және оқу процесін көпжақты виртуалды тәжірибеге айналдыруға мүмкіндік береді:

· нақты процесті және әрбір бөлшекті бөлек көруге мүмкіндік беретін объектілерді көлемдік модельдеу (3D);

· күрделі ұғымдарды түсінуге және есте сақтауға мүмкіндік беретін бейнені қолдана отырып теориялық материалды визуализациялау;

· сирек кездесетін табиғи процестер мен құбылыстардың дыбыстарын естуге мүмкіндік беретін дыбыстарды есту.

«NIS AR» қосымшалары Google PlayMarket және AppStore ақысыз қол жетімді.