Білім беру бағдарламалары орталығының

ақылы оқыту семинарлары

Бағалар тізімі

Бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған семинарлар

Бастауыш сынып оқушыларының оқу сауаттылығын қалыптастыру

Бастауыш сынып оқушыларының математикалық сауаттылығын қалыптастыру

Бастауыш сынып оқушыларының жаратылыстану-ғылыми сауаттылығын қалыптастыру

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуда қазақ тіліне бойлау жобасы

Бастауыш сыныптарда жазбаша жұмыстарды жүргізу әдістері мен тәсілдері

Бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық ойлауын қалыптастыру 

Бастауыш сынып оқушыларының зерттеу дағдыларын қалыптастыру 

Ахмет Байтұрсынұлының сауат ашу әдістері негізінде Әліппені оқыту ерекшеліктері

Бастауыш сыныптарда қазақ тілін (Т2) оқытудың интерактивті әдіс-тәсілдері

Тіл пәндерінің мұғалімдеріне арналған семинарлар

Тіл пәндерінде оқу сауаттылығын дамыту (Қазақ тілі Т1)

Тіл пәндерінде оқу сауаттылығын дамыту (Русский язык Я1)

Орыс тілі сабақтарында коммуникативті тәсілдемені қолдану

Қазақ тілі сабақтарында коммуникативтік тәсілдемені қолдану

Effective Strategies for Content and Language Integrated Learning (CLIL)

Химия, биология, физика, математика мұғалімдеріне арналған семинарлар

«Физика» пәні бойынша оқушылардың зерттеу дағдыларын дамыту

«Химия» пәні бойынша оқушылардың зерттеу дағдыларын дамыту

«Биология» пәні бойынша оқушылардың зерттеу дағдыларын дамыту

Физика сабақтарында жаратылыстану-ғылыми сауаттылықты дамыту

Химия сабақтарында жаратылыстану-ғылыми сауаттылықты дамыту

Биология сабақтарында жаратылыстану-ғылыми сауаттылықты дамыту

География сабақтарында жаратылыстану-ғылыми сауаттылықты дамыту

Математикалық сауаттылықты дамыту

Информатика мұғалімдеріне арналған семинарлар

Оқушыларда ақпараттық қауіпсіздік негіздерін қалыптастыру

Информатика сабақтарында цифрлық сауаттылықты дамыту

Бейнелеу өнері, көркем еңбек, музыка, графика және жобалау пәндерінің мұғалімдеріне арналған семинарлар

Көркем еңбек сабақтарында жобалық зерттеу жұмысын ұйымдастыру

Өнер түрлері арқылы оқушыларда эмоциялық интеллектіні дамыту

Графика және жобалау сабақтарында компьютерлік бағдарламаларды қолдану дағдысын дамыту

«Көркем еңбек», «Бейнелеу өнері» және «Еңбекке баулу» сабақтарында оқушылардың креативті ойлауын дамыту

Тарих пәні мұғалімдеріне арналған семинарлар

Тарих сабақтарында оқушылардың зерттеу дағдыларын қалыптастырудың әдістемелік тәсілдері

Кәсіпкерлік және бизнес негіздері мұғалімдеріне арналған семинарлар

Оқушыларда қаржылық сауаттылық пен қауіпсіздік негіздерін қалыптастыру